Föremål

Vera relatio de incendio Stadano, das ist... Beschreibung desz am 16ten Maij, 1659ten Jahres zu Stade in dem Hertzogthumb Bremen entstandenen... Brandes... Stadæ Svecorum. Gedruckt bey Elias Holwein sehl. nachgelassene Wittive, anno 1659.

Kalvskinnsband. Pärmfyllnad: papp. Guldsnitt.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1659, 1600 (1659; 1600 (bandets tillverkning); 1659 (tryckår))
Tillverkningsplats Stade
Tillverkare Iselburg, Bartholo (Gravör), Wallich, Johann Ulrich (Författare), Elias Holweins änka (Tryckare)
Föremålsnummer 108588_SKOBOK