Föremål

Sal. öfwerstens grefwe Eric Brahes märkwärdiga och chriteliga beredelse til döden år 1756...

Band med rygg och hörn av kalvskinn. Pärmar av papper

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1770 – 1779 (1770-tal)
Tillverkningsplats Uppsala
Tillverkare Edman, Johan (Tryckare), Troilius, Magnus (Författare)
Avbildad Brahe, Erik
Föremålsnummer 111126_SKOBOK