Föremål

Brev inkommande

1897: 1 - Brev inkommande: A - D Alsing & Co. London Arfwedson, Alf. London Brädgårdskontoret

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori
  • Officiella brev
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1897
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.217._HWY