Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Arkitekt och Fru Arre Essén.

Femton visitkort från Arkitekt Arre Essén och Fru Essén. Första kortet är utan datum. Andra kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Tredje kortet daterat 1915. Fjärde kortet daterat 1916 samt sorgkant. Femte kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919. Sjunde kortet daterat 1921. Åttonde kortet daterat 1921. Handskrift (nedanför namnet) "Med djupaste deltagande". Nionde kortet daterat 1922. Tionde kortet daterat 1923. Elfte kortet daterat 1924. Tolfte kortet daterat 1926. Trettonde kortet daterat 1925. Fjortonde kortet daterat 1928. Femtonde kortet daterat 1929 samt sorgkant.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1929

1915 - 1929

Tidigare ägare Essén, Erik Raguel "Arre"
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.268._HWY