Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från v. Häradshövding Gustaf Abenius och fru.

Sexton visitkort från v. Häradshövding Gustaf Abenius och fru. Första kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Andra kortet vikt i vänstra sidan och utan datum. Tredje kortet daterat 1920, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Femte kortet är utan datum, vikt i vänstra sidan. Sjätte kortet daterat 1921. Handskrift " Med varmt deltagande". Sjunde kortet daterat 1922, vikt i vänstra sidan. Åttonde kortet daterat 1923, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1925, vikt i högra sidan. Tionde kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Elfte kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Tolfte kortet daterat 1925, vikt i vänstra sidan. Trettonde kortet daterat 1926, vikt i högra sidan. Fjortonde kortet daterat 1927, vikt i högra sidan. Femtonde kortet är utan datum och vikt i övre högra hörnet. Sextonde kortet daterat 1930, vikt i övre högra hörnet.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering
1919 – 1930

1919-1930

Tidigare ägare
Föremålsnummer
LXIV:I:L.b.c.04._HWY