Föremål

Christeligh lijkpredikan öfwer ... Herr Nils Bååth, frijherre till Herrlund ... tå then sal. herrens lekammen, bleff ... i Stockholms Riddareholms kyrkia, den Septemb. anno 1660. beledsagat och nedstat. Hållin ther sammastädes aff Jona Erici Billovio p. & p. Ohrebr. Stockholm, tryckt hoos Ignatium Meurer, anno 1661.

Helskinnsband av svart får, fast rygg. Stickade kapitäl. Snitten skurna, stänkfärgade i blått.

Upphov: Billovius, Jonas Erici, Skoklosters slott/SHM (PDM) Upphovsrätten till detta verk har gått ut och är därmed fritt att använda på alla sätt. Ange gärna upphovsperson om denne är känd.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Museum
Skoklosters slott
Föremålsbenämning
Likpredikan
Kategori
  • Böcker
  • Likpredikningar
Storlek
  • Sidantal 25 s.
  • Bredd 65 mm (Ryggen)
Teknik
Inbunden
Datering
  • 1600
  • 1661

1661 (tryckår); 1600 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats
Tillverkare
Tidigare ägare
Föremålsnummer
95892_SKOBOK
Historisk person
Bååt, Nils (Omnämnd, avliden)
Historisk plats
Historisk händelse
Begravningen av Nils Bååt (Omnämnd på/i)
Associerat ämne
Begravning (Omnämnd på/i)
Del av
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium