Föremål

Christeligh lijkpredikan öfwer ... Herr Nils Bååth, frijherre till Herrlund ... tå then sal. herrens lekammen, bleff ... i Stockholms Riddareholms kyrkia, den Septemb. anno 1660. beledsagat och nedstat. Hållin ther sammastädes aff Jona Erici Billovio p. & p. Ohrebr. Stockholm, tryckt hoos Ignatium Meurer, anno 1661.

Helskinnsband av svart får, fast rygg. Stickade kapitäl. Snitten skurna, stänkfärgade i blått.

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Likpredikan
Kategori Böcker
Storlek Bredd 65 mm (Ryggen)
Teknik Inbunden
Datering
  • 1600
  • 1661

1661 (tryckår); 1600 (bandets tillverkning)

Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare
Tidigare ägare Bielke, Carl Gustaf
Föremålsnummer 95892_SKOBOK
Historisk person Bååt, Nils (Omnämnd, avliden)
Historisk plats Riddarholmskyrkan, Stockholm stad(0091) (Omnämnd på/i)
Historisk händelse Begravningen av Nils Bååt (Omnämnd på/i)
Associerat ämne Begravning (Omnämnd på/i)
Del av 111665_SKOBOK
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium