Föremål

Plan av jordvåning och källare

RITNING Påskrift:"Denna ritning är af stadens Byggnadsnämnd fastställd. Stockholm den 18 April 1894. Ludvig Hedin" "No.331/1893" Planen kom slutligen att ändras något.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Ritning
Kategori
  • Arkitekturritningar
  • 64. LXIV Arkiv
Material Papper
Storlek
  • Bredd 41 cm
  • Höjd 67 cm
Teknik Oralidkopia
Datering 1894
Tillverkningsplats Sverige
Tillverkare Clason, Isak Gustaf (Tillverkare)
Tidigare ägare Clason, Gustav
Inskription Signatur/Påskrift: I. Gust.Clason april 1894
Föremålsnummer S.LXIV:III:B.b.i.11._HWY