Foto: Jens Mohr, Skoklosters slott/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Måttstock av buxbom.

Måttstock av buxbom. Ledad på mitten och hopfällbar, med matematisk skala. Sekundärt ändrad till tumstock. Stämplad: "E.L. 1657".

Museum Skoklosters slott
Föremålsbenämning Tumstock
Kategori Mätinstrument
Material Buxbom
Storlek Längd 610 mm
Antal 1
Datering 1657
Inskription Signatur/Påskrift: E.L.
Föremålsnummer 3787_SKO