Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Ryttmästare von Geijer.

Tre visitkort från Ryttmästare Wilhelm (Fredrik W Gustaf) von Geijer. Första kortet daterat 1926, adress (nedre högra hörnet) Wegeholm. Andra kortet daterat 1927. Tredje kortet är utan datum.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1926 – 1927 (1926 - 1927)
Tidigare ägare Ägare: Geijer, Fredrik Wilhelm Gustaf von
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.307._HWY