Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavaljersvärja Frankrike

Fäste av delvis reliefsnidat stål, tämligen högt. Knapp utdraget oval form, vertikalräfflad, runtöverdelen bladkrans, nitknappen slät. Handbygel sexsidig (sidorna konkava) med vidgat mittparti, överdelen med volutformig bladranka och fäst vid knappens mitt medelst en genom en uppåtvikt fot dragen skruv med högt huvud. Främre och bakre parerstång, raka yttre delar vidgade och sexsidiga (sidorna konkava). Bågformiga fingerbyglar. Kryss tämligen högt, på ut- och insidan tre vertikala räfflor. Parerplåtar njurformiga med genombrutet ytmönster av små, runda hål och omgivna av kantbyglar med vidgat, sexsidigt mittparti. Kavellindning av barocktyp med reliefverkan genom åtta varv av höga parter med två tjocka, tvinnade silvertrådar, varemellan en tunn, tvinnad koppartråd. Mellan de höga parterna låga dylika av tunna, släta koppartrådar. Upptill och nertill en flätad krans av tvinnad, tunn koppartråd. Samtliga koppartrådar med svaga spår av förgyllning. Klinga rak, lång, slipad med tre eggar, s.k. stukatklinga. I vardera av de tre konkava sidorna etsadinskription: "SI DEVS PRO NOBIS QVIS CONTRA NNOS" (Om Gud är med oss, vem är mot oss - NOS på alla sidor stavat NNOS). Därframför på vardera sidan en grovt tecknad arm utstickande ur moln, beväpnad med sabel-huggarliknande blankvapen.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silvertråd, Koppartråd
Storlek Längd 977 mm (klinga), Bredd 17 mm (klinga)
Teknik Etsning, Stålsnitt, Genombrytning, tvinning, Förgyllning
Antal 1
Datering 1660, 1660-01-01 – 1680-01-01 (1660-1680 cirka)
Tillverkningsplats Frankrike
Tidigare ägare Givare: Bielke, Axel Gabriel
Inskription Dekor: beväpnad arm ur moln, Signatur/Påskrift: Si Deus Pro Nobis Quis Contra Nos (Rom. 8:31 - Om Gud är med oss vem är då mot oss)
Föremålsnummer 6431_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 5671:a