Föremål

Skämt rörande riksdagsman av Wilhelm Kempe

Skämt rörande en riksdagsman, statskommissarien Per Samzelius. Skrivet av Wilhelm Henrik Kempe.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Skämt rörande riksdagsman
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.H.02._HWY