Föremål

knivyxa, bhuj, kutti, Cash

Svagt svängt, brett blad med s-formigt svängd egg, dekor av guld och silver i linje med skaftet. Skaft av stål, belagt med silver och guld, vid bladet ett förgyllt elefanthuvud, inlagt med ädelstenar. Iskaftet inskruvat en smal kniv.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Yxa
Kategori
Dolkar och knivar
Antal
1
Tillverkningsplats
Tidigare ägare
Föremålsnummer
23992_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4348:n
Litteratur
Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
Relaterat föremål