Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan Axel Gyllenstierna.

Tretton visitkort från Friherre Axel Gyllenstierna och Friherrinnan Gyllenstierna. Första kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Andra kortet daterat 1917 samt sorgkant, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1918, vikt i övre vänstra hörnet. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1919, vikt i övre vänstra hörnet. Sjätte kortet daterat 1919 samt sorgkant, vikt i övre vänstra hörnet. Sjunde kortet (Två kort med samma inventarier nummer), båda daterat 1922, (kort 7a) vikt i övre vänstra hörnet. (kort 7b) med handskrift (nedanför namnet) "....". Åttonde kortet daterat 1923, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1925, vikt i övre vänstra hörnet. Tionde kortet är utan datum, vikt i övre vänstra hörnet. Elfte kortet daterat 1926, vikt i övre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1927, vikt i övre vänstra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1927

1916 - 1927

Tidigare ägare Gyllenstierna, Axel
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.343._HWY