Föremål

Kontrakt. Belysningskontrakt. Stockholms Elektricitetsverk.

Ekonomi. Kontrakt. Belysningskontrakt. Stockholms Elektricitetsverk. Elektrisk ström till Hamngatan 2. Tr. blankett ifylld med bläck. Fol. Bilaga.Reglemente för begagnande av elektrisk ström från Stockholms elektricitetsverk. Stockholm, Iduns Tryckeri Aktiebolag. 1894. 4 s.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Arkivhandling, Ekonomi, Kontrakt
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1894
Tidigare ägare Ägare: Kempe, f. Wallis, Johanna
Föremålsnummer LXIV:K.Q.e.a.03._HWY