Föremål

Visitkort från Baron Zedtwitz, Secretarie de la Legation d'Allemagne

Ett visitkort från Baron Zedtwitz, Secretarie de la Legation d'Allemagne, utan datum , vikt i övre högra hörnet.

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.983._HWY