Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Baron Zedtwitz, Secretarie de la Legation d'Allemagne

Ett visitkort från Baron Zedtwitz, Secretarie de la Legation d'Allemagne, utan datum , vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.983._HWY