Föremål

Analyser, Berättelse om gruvbrytningen, Assuranser, Blanketter, Brevpapper, Certepartier, Konossement, Fakturor, Fraktsedlar, Kuvert, Rekvisitioner, Räkningar, Specifikationer, Tulldeklarationer, Växlar

Affärshandlingar Supplement (Diverse) A-B - Analyser på orostade järnmalmen från Dannemora gruvor 1895-1897 samt berättelse om gruvbrytningen vid Dannemora 1895 - Assuranser för Ljusne-Voxna 1867-1898, försäkringshandlingar, (inklusive ritningar, listor över anställda) - Blanketter: (tomma) Brevpapper (Firma Wilh. H. Kempe) Certepartier Konossement (diverse företag inklusive Firma Wilh. H. Kempe) Fakturor: Berner & Nielsen Martin Olsson & Sons Franska Tyska Järnvägsfraktsedel Kuvert (Firma Wilh. H. Kempe) Ports in Söderhamn District, Explanations Rekvisitioner Räkningar Specifikationer å valsat järn Tulldeklaration Växlar: Berner & Nielsen, London Credit Lyonnais, London Credit Lyonnais, Paris Martin Olsson & Sons, London Engelska utan nödadress Franska utan nödadress Svenska, odugliga Ångbåtsfraktsedel

Föremålsnummer LXIV:II:A.b.01._HWY