Föremål

Svärdsorden svärd RmstkSO

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning ordenstecken svärd
Kategori Ordenstecken
Antal 1
Tillverkningsplats Sverige
Föremålsnummer 12853_LRK