Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kägelspel

KÄGELSPEL Bestående av nio käglor (en sats), sex klot samt en kritlåda. Käglor (kung och åtta gemene): Av masurbjörk, svarvade, nedre delen cylindrisk med skålformigt urholkad botten, övre delen konisk. Kung, höjd: 54,6 cm Gemene, höjd: 47 cm Diameter: 8,4 cm Klot: Tre stycken av pockenholts, två av masurbjörk och ett av furu, alla svarvade. Klot av pockenholts, diameter: 18, 21 och 23 cm Klot av björk, diameter: 17 och 18,2 cm Klot av furu, diameter: 22 cm Låda (till krita): Av ek, polerad. Rektangulär, med sinkade hörn. Höjd: 8,5 cm; längd: 23,7 cm; bredd: 16,8 cm Käglor och klot utförda efter beställning av Walther von Hallwyl hos Lundell & Zetterberg, Lager av utländska träslag för snickeribehov, Stockholm. Lådan utförd efter beställning av Wilhelmina von hallwyl hos snickaren C H Benckert J:r, Stockholm.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Kägelspel
Kategori
  • Spel
  • 15. XV Spel
Material
  • Furu
  • Masurbjörk
  • Pockenholts
Datering
1899

1898; 1899

Tillverkningsplats
Föremålsnummer
XV:D.b.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
KÄGELSPEL.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1934
Text
Bestående af nio käglor (en sats), sex klot samt en kritlåda. (Beträffande kägelbanan se" Grupp I, huset och dess fasta inredning.) Käglor (kung och åtta gemene): Af masurbjörk, svarfvade, nedre delen cylindrisk med skålformigt urholkad botten, öfre delen konisk; kungen å öfre ändan med en något tryckt klotformad knopp på kälformad hals, öfverst en karnisformad afslutning; de gemene med afslutning som den sistnämnda. Kung, höjd: 54.6 cm. Gemene, höjd: 47 cm. Diameter: 8.4 cm. Klot: Tre stycken af pockenholts, två af masurbjörk och ett af furu, alla svarfvade. Klot af pockenholts, diameter: 18, 21 öch 23 cm. Klot af björk, diameter: 17 och 18.2 cm. Klot af furu, diameter: 22 cm. Svensk tillverkning, Stockholm, från 1898 och 1899. Låda (till krita): Af ek, polerad. Rektangulär, med sinkade hörn; öfre kanten rundad från insidan, bottenkanten utstående och rundad från öfversidan. I lådan ett kritstycke med rektangulära sidor. Höjd: 8.5 cm.; längd: 23.7 cm.; bredd: 16.8 cm. Svensk tillverkning, Stockholm, från 1899. Kägelsats och fyra klot jämte ett modellklot af furu utförda efter beställning af Walther von Hallwyl hos Lundell & Zetterberg, Lager af utländska träslag för snickeribehof, Ragvalds-gatan 13, Stockholm, se räkning 13 Juni 1898. Betalda 20 December 1898, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Pris: Kr. 60, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Ett klot utfördt efter beställning af Walther von Hallwyl hos Lundell & Zetterberg, Lager af utländska träslag för snickeribehof, Ragvalds-gatan 13, Stockholm, se räkning 17 November 1899. Betaldt 16 December 1899, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Pris: Kr. 9, se Rescontra (Walther von Hallwyl) och räkning. Lådan utförd efter beställning af Wilhelmina von Hallwyl, f. Kempe, November 1899 hos snickaren C. H. Benckert J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm. Pris: Kr. 3.