Föremål

förtjänsttecken

Ej funnet vid inv. Jämför 12841 - samma! Katalogisering:Nils Drejholt 1970-12-08, utskrift-inmatning SAh 1996-06-04. Bilaga LRK arkiv F 4E:9, förteckning.

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Förtjänsttecken
Kategori
Märken
Antal
1
Tidigare ägare
Föremålsnummer
5009_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 48:61:x
Relaterat föremål