Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Doktor Oscar Aleman

Fyra visitkort från överläkare Oscar Aleman. Första kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet, adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet.Tredje kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i vänstra sidan.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1919

1916 - 1919

Tidigare ägare Aleman, Oscar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.12._HWY