Föremål

Nationalmusei årsbok

Redaktör: Akke Kumlien (1919-1924) och Åke Stavenow (1925). [Illustrationer i autotypi och fototypi.] Årg. 1--7. 1919-1925. Nationalmusei årsbok 1919 (1920-1925) utgives i en upplaga om 800 ex. ( 1920-1925: 1000 ex.). Av dessa är 450 ex. (1920-1922: 400 ex., 1923-1925: 450 ex.) numrerade samt avsedda för Nationalmuseum och medlemmar av "Nationalmusei vänner". N:r 62. 1. Omslag, 160 s. [4] pl. 2. Omslag, [4], 176 s. 3. Omslag, [6], 184 s. [4] pl. 4. Omslag, [4], 207 s. [4] pl. 5. Omslag, [4], 163 s. [4] pl. 6. Omslag, [4], 171 s. [5] pl. 7. Omslag, [6], 183 s. [5] pl. 7 vol. 4:0. Band (halvt skinn-). Originalpärm

Museum Hallwylska museet
Kategori
  • Böcker
  • 63. LXIII Bibliotek
Datering 1919 – 1925

1919-1925

Tillverkningsplats
Tillverkare Nationalmuseum (Utgivare)
Föremålsnummer LXIII:I:I.h.a.34._HWY