Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från justitieråd Ernst Trygger och Fru Trygger

Fjorton visitkort från justitieråd Ernst Trygger och Fru Trygger. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1915, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Vilhelminas bilolycka i 1915. Sjätte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1917, vikt i övre vänstra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 26.01.1919 med lila band. Elfte kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tolfte kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Trettonde kortet daterat 1913-24. Handskrift "med vördsamma välönskningar". Fjortonde kortet daterat 1927, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1927

1915 - 1927

Tidigare ägare Trygger, Ernst
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.882._HWY