Upphov: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kavaljersvärja

Fäste av stål, delvis snidat, knapp med genombruten ornering i form av stora, runda bladrankor. Handbygel platt med bladornament på mittpartiet. Parerstänger korta, s-svängda, ytterändarna bladformigt avsmalnande. Sidobyglar tämligen höga. Parerplåtar små, njurformigt symmetriska och med genombrutet mönster av enkla bladrankor. Kavellindning av spunnen ståltråd (pianosträng), upptill och nedtill en ring, slipad i rombiskt rutmönster. Klinga rak, tvåeggad med jämnbreda, mjukt mötande skär. Starka delen med 185 mm lång hålkäl, genombruten med runda hål, delvis förenade med en genombruten rand, hålkälen avslutad med ett punsat kryss. Fästet i sin helhet en komplettering, uppenbarligen från 1840-talet.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Storlek
  • Längd 884 mm
  • Bredd 75 mm
  • Längd 717 mm (klinga)
  • Bredd 17 mm (klinga)
  • Vikt 390 g
Antal 1
Datering 1789

1789-1859 cirka

Tidigare ägare
Föremålsnummer 11053_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5546
Litteratur
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 66
  • Förteckning öfver Enskilda Museum. Kirsteinska Huset, Clara Strandgata 6, 1 trappa upp., Soldin
  • Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)
  • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 66
  • White arms of the Royal Armoury., Nordström, 1984, katalog: 66