Föremål

Schola crusis, eller kors-schola ... Af Gudz ord och namnkunnige kyrkiolärares tröst-skriffter sammanfattat. Utholkat aff Enrico Schrodero. Götheborg, tryckt aff Amund Grefwe, åhr 1664. [Kolofon:] ... tryckt hoos Amund Grefwe medh bekostnadt, och finnes hoos honom til kiöps

Pergamentband. Pärmfyllnad av papp. Kolofon finns

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1664, 1600 (1664; 1600 (bandets tillverkning); 1664 (tryckår))
Tillverkningsplats Göteborg
Tillverkare Wudrian, Valentin (Författare)
Föremålsnummer 109298_SKOBOK