Föremål

Een kort Trösteskrift til then stormechtige...frw Christina. Tryckt på pergament

Svart karduanband

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1622
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Angermannus, Petrus Jonae (Författare)
Föremålsnummer 110209_SKOBOK