Foto: Lernestål, Erik, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Kopp

KOPP med fat. Svagt konisk och med insänkt botten. Henkel med fyrsidigt tvärsnitt samt nästan rätvinklig, med insvängd nederdel. Dekor: I brunsvart på opak glasyr i gult. Godset blekt grågult. Runt bräddens utsida en bård av fyra otydliga ornament (blommor?) med tvärställd oval mitt, från vilken utgå spetsiga uddar, en åt ena sidan och två åt den andra; nedre hälften av ornamentet mörk, den övre ljus; mellan ornamentet slingrande klängen, de i mitten med blomliknande avslutningar. Runt bräddkanten en rand, utmed henkelns utsida en smalare dylik. På bottnens utsida en stämpel och en märkning i svart. Höjd 6cm, diameter 7,2 cm. Fat: Med utsvängd kant och insänkt botten. Runt bräddens insida dekor som på koppen. Kring bottens mitt en rand. På bottens utsida instämplat märke som på koppen. Höjd 2,8 cm, diameter 13,1 cm

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Kopp
Kategori
  • Glas, koppar och muggar
  • 46. XLVI Fajans m. m.
Material Fajans
Storlek
  • Höjd 2.8 cm (fat)
  • Höjd 6 cm
  • Diameter 7.2 cm
  • Diameter 13.1 cm
Datering 1800 – 1820

1800-talets början

Tillverkningsplats
Tidigare ägare Bukowski, Henryk
Inskription Signatur/Påskrift: På bottens utsida stämpel; dessutom i svart: H
Föremålsnummer XLVI:XI:E.i.01._HWY