Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Friherre Axel Gyllenkrok, Löjtnant vid Kungl. Svea livgarde.

Fyra visitkort från Axel Walfrid Carl Gyllenkrok, Löjtnant vid Kungl. Svea livgarde. Första och andra korteten är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Adress (nedre högra hörnet) Torstensonsgatan 4. Tredje kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1917
Tidigare ägare Gyllenkrok, Axel Walfrid Carl
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.340._HWY