Föremål

Politicorum, sive de principe et principatus administratione. Libri tres... Veronae, ANgelus Tamus excudebat. MDCI (kolofon: MDC)

Kolofon finns

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 8:o
Datering 1601, 1600 (1601; 1600 (bandets tillverkning); 1601 (tryckår))
Tillverkningsplats Verona
Tillverkare Zechius, Lælius (Författare), Tamus, Angelo (Tryckare)
Föremålsnummer 109389_SKOBOK