Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

kavalleriofficersvärja

Fäste av förgylld slät mässing. Knapp närmast nötformig, Nitknapp med deformerad översida. Handbygelns överdel med profilerad, uppvikt fot; fäst vid knappen medelst en skruv; skruvens huvud klotformigt; handbygeln i övrigt tämligen smal, rundat, platt och med något ansvällt mittparti. Parerplåtarna något asymmetriska, den yttre något bredare. Parerstänger raka, rundat platta. På parerstängernas utsida graverad inskription i skrivstil. På den inre: "Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt". På den yttre: "denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd". Kavel svagt spolformig, tätt lindad med tvinnad silvertråd, upptill och nedtill en ring av silver med förgyllt mellanparti, kanterna med smala linjebårder. Klinga rak, sexsidigt slipad med ca 22 mm lång ricasso. Den sistnämnda jämte starka delen med etsad ornering, på båda sidor lika. Ricasson med ett ansikte i en face, omgiven av en runduddad bård, starka delen med en trofégrupp, upptill avbruten av ett janusansikte ? i ovalt fält; på det plana fältet mellan eggsidorna kabbilistiska siffror: 1 x 5 x 1 x 7.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Mässing, Silvertråd, Stål
Storlek Längd 864 mm (klinga), Bredd 27 mm (klinga)
Teknik Förgyllning, tvinning, Etsning
Antal 1
Datering 1690 – 1699 (1690-tal)
Tillverkningsplats Tyskland, Sverige
Tidigare ägare Ägare: Posse, Arvid F:son, Ägare: Posse, Arvid Rutger, Ägare: Posse, Göran Johansson, Ägare: Kinnekulle församling, Forshems kyrka
Inskription Dekor: trofégrupp, Dekor: Janus-ansikte, Signatur/Påskrift: Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt // denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd, Signatur/Påskrift: Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt // denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd, Signatur/Påskrift: Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt // denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd, Signatur/Påskrift: Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt // denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd, Signatur/Påskrift: Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt // denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd, Signatur/Påskrift: Forshems kyrkostämma har den 3 October 1880 till Excellensen Grefve Arvid Fred. Posse skänkt // denna värja som tillhört Göran Johansson till Tisslegård och varit vid hans epithofium i kyrkan upphängd
Föremålsnummer 13047_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 47:2