Föremål

Dokument, Ericslund, Jordebok, Inteckningshandlingar, Kallelser, Kartor, Kassabok, Kontrakt, Kostnadsförslag, Kostnadsuppgift, Kyrkvaktareval, Lotsplats, Slutnota, Lagfartshandlingar, Lastageplats, Lägenheter, Mjölkprov, Ritningar, Rättegångshandlingar, Smör, Skogsbeskrivning, Syninstrument, Föreningar, Taxering, Trävaror, Protokoll, Verifikationer, Väderleksrapporter, Överlåtelser

Dokument, Ericslunds egendom, I-Ö - Inteckningshandlingar - Jordebok över Ericslunds säteri med underlydande 1794 - Kallelse till ledamot i Östra Södermanlands Lantbruksklubb - Kartor, förteckning - Kassabok, avskrift, juni-juli 1866 - Kontrakt - Kostnadsförslag till byggnader - Kostnadsuppgift rörande Ericslund 1866 - Kyrkvaktareval i Västerljungs församling 1872 - Lacka lotsplats - Lastageplats vid Hållsviken - Lägenheten vid Hållsviken - Mjölkprov - Ritningar - Rättegångshandlingar - Skogsbeskrivning - Slutnota - Smör till Carl Krüger & Co., Göteborg - Syninstrument vid Hillstalund - Sörmlänska Lantmännens Arbetsgivareförening - Sörmlänska Lantmännens Lokalförening - Taxering och taxeringsbesvär - Trävaror - Upplåtande av mark till nytt skolhus - Utdrag ur protokoll, angående Westerljungs kyrkas resturering och ålderdomshemmet - Verifkationer (se även Gr. LXIV:I:Q.b.g.a nr. 189) - Väderleksrapporter - Överlåtelse av stugubyggnad på Norrby gård 1 volym

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar Egendomar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Tillverkningsplats Ericslund
Föremålsnummer LXIV:II:B.c.a.b.02._HWY