Upphov: Hallwylska museet, Hallwylska museet/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Stämpel

Avlång bred skiva, på vars undersida i relief: "vid arvskifte den 9 Juni 1921 i stärbhuset efter greve Walter von Hallwyl tillskiftades detta aktiebrev betyga arvskiftesförrättare" (avtryck, se Planschverket). Skivan fäst på en rektangulär träklots. Tillhört inventarierna på Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, inrymt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921 - 1930.

Museum
Hallwylska museet
Föremålsbenämning
Stämpel
Kategori
 • Stämplar
 • 02. II Kontorets inventarier
Material
 • Gummi
 • Trä
Storlek
 • Höjd 1.9 cm (klots)
 • Bredd 4 cm (klots)
 • Höjd 9.1 cm
 • Längd 11.3 cm (klots)
Teknik
 • Relief
 • Svarvning
 • Betsning
 • fernissat
Tillverkningsplats
Inskription
Signatur/Påskrift: På klotsens ena långsida en aluminiumskylt, varpå i svart Centraltryckeriets stämpelfabrik Stockholm
Föremålsnummer
II:VI:B.o.01._HWY
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
STÄMPEL.
Källa
Hallwylska samlingens katalogverk
Datum
1935
Text
Af gummi, med träskaft. Aflång bred skifva, å hvars undersida i relief: »vid arvskifte den 9 Juni 1921 i stärb-huset efter greve Walter von Hallwyl tillskiftades detta aktiebrev betyga arvskiftesförrättare» (aftryck, se Planschverket). Skifvan fäst på en rektangulär träklots. Skaft svarfvadt, päronformigt, brunbetsadt och fernissadt. Å klotsens ena långsida en aluminiumskylt, hvarå i svart (orig. V2): Cenhaltryckeriefs Stämpelfabrik Höjd: 9.1 cm. Klots, höjd: 1.9 cm.; längd: 11.3 cm.; bredd: 4 cm. Tillhört inventarierna å Wilhelmina von Hallwyls, f. Kempe, privata kontor, in-rymdt i Hamngatan 4, Stockholm, 1921—1930.