Foto: Livrustkammaren, Livrustkammaren/SHM (CC0) Detta verk är befriat från upphovsrättsrestriktioner och fritt att använda på alla sätt.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Horn från kronhjort

Högerhorn med sex taggar, därav tre på utsidan, spetsen på den översta avbruten. Upptill tre taggar, den högra avbruten vid spetsen. Halv rosenstock med avbruten stålskruv, rester av skinnet. Ögontaggl: 290 mm, rosenkransens omkrets 205 mm, stångens omkrets 130 och 120 mm. Första gången upptagen i inv. 1686, tillväxt efter 1683, p. 2 - "15 paar hiorthorn små och stoora" eller "Item är af Hans Kongl:Maj.thz Cammar Wachtmestare inlefwererat efter des Attest fol. 19 11 paar hiortehorn Hwilka warit tilförne uti Hans högst Sahl: Kong: Maij.thz Säng Cammar" (fol. 2). "Uthi Kongl:Maij.thz Lijf Rust Cammar hafwer Jagh Undertecknadt, till Rustmästaren, Wälbetrodde Knut Wetterskiär inlefwererat Ellofwa paar Hiortehorn, hwilke legat uthi högst sahl: Kong. Maij:thz Cammarpå Slottet, och i förledne Brand uthtagne, som här med attesteras 1697, Håkan Cuttman, Kl.Mthz Cammar Wachtmästare"

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hornkrona
Kategori Djurdelar
Material Horn
Storlek Längd 890 mm (stång)
Antal 1
Datering 1680 (1680 cirka)
Tillverkare Cuttman, Håkan (Förmedlare)
Föremålsnummer 11643_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 3808