Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Friherre och Friherrinnan Magnus De Geer.

Två visit kort från Friherre Magnus De Geer och Friherrinnan De Geer. Första kortet daterat 1918. Andra kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1918 – 1919

1918 - 1919

Tidigare ägare De Geer, Magnus
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.206._HWY