Föremål

Krokiteckning

KROKITECKNING Flicka stående, sedd framifrån. Tillhör samling om 40 teckningar tillskrivna Ellen Roosval troligen från Villa Muramaris, Gotland, vilka härrör ur professor Johnny Roosvals arkiv. Gåva 1993 från Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer.

Storlek
  • 48
  • 62
Datering 1900

1900 Cirka

Föremålsnummer S.XXXII:C.i.22._HWY