Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från justitieråd Trygger, Ledamot av Riksdagens första Kammare.

Visitkort från justitieråd Ernst Trygger, Ledamot av Riksdagens första Kammare. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Tredje kortet daterat 1914, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Sjunde kortet daterat 1917, vikt i övre högra hörnet. Åttonde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Nionde kortet daterat 1919, vikt i övre högra hörnet. Tionde kortet daterat 1921.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1914 – 1921

1914 - 1921

Tidigare ägare Trygger, Ernst
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.881._HWY