Föremål

I.H.N. Gothländska Samlingar, allestädes med flit upsökte, wid lediga stunder utarbetade, och efter hand in trycket utgifne af Jöran Wallin, ... Första delen. Stockholm, uti Kongl. Tryckeriet uplagd, af directeuren Pet. Momma med thetz bekostnad, år 1747.

Band med pärmar av vartstänkt brunt papper, rygg och hörn av sprängd kalv. Guldtr. dekor, rygg. Röd- och blåmarmorerat snitt. Märkband av grön siden.

Museum Skoklosters slotts boksamling
Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning 4:o
Datering 1747, 1700 (1747; 1700 (bandets tillverkning); 1747 (tryckår))
Tillverkningsplats Stockholm
Tillverkare Wallin d.y., Georg (Konstnär), Bergqvist, Carl Erik (Gravör), Momma, Peter Petrus (Tryckare), Wallin d.y., Georg (Författare)
Föremålsnummer 108597_SKOBOK