Föremål

Hillebard

Klinga med fyrkantigt tvärsnitt, utvidgad rombformig vid basen. Yxblad halvmånformigt, konkavt, på ryggsidan med en bakåtböjd flik på över- och undersidan. Hake med böjd överkant och rak nederkant, nedåtböjd med en bakåt- och nedåtböjd flik upptill och nedtill. Holk mjukt kantig med stålskenor, L: 337 mm med rosettmönstrade nitar. Runt skaft av brunbetsat trä med konisk doppsko med spets med fyrkantigt tvärsnitt, L: 136 mm.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Hillebard
Kategori Hillebarder
Material
  • Stål
  • Trä
Storlek
  • Längd 2270 mm
  • Bredd 217 mm
  • Längd 565 mm (ståldel)
  • Vikt 1530 g
Antal 1
Tidigare ägare Karl XV av Sverige-Norge
Föremålsnummer 5943_LRK
Andra nummer Nr 1867: 5490
Litteratur Underdånig berättelse angående emottagandet för statens räkning af de utaf Hans Maj;t konung Carl XV till staten testamenterade samlingar af konstverk, vapen och andra föremål : Afgifven den 14 aug. 1873 af t.f. intendenten vid Nationalmuseum., Sander, 1873 (Sander, Nils Fredrik)