Upphov: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mariningenjör och Fru Ivar Hök.

Fjorton visitkort från Mariningenjör Ivar Hök och Fru Hök. Första kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Adress (nedre högra hörnet) Stockholm. Andra kortet daterat 1917. Tredje kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Fjärde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Femte kortet daterat 01.10.1919. Handskrift "...". Sjätte kortet daterat 26.011919. Handskrift "...". Sjunde kortet daterat 1919, vikt i högra sidan. Åttonde kortet daterat 1921, vikt i högra sidan. Nionde kortet daterat 1921, vikt i högra sidan. Tionde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Elfte kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Tolfte kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Trettonde kortet är utan datum, vikt i högra sidan. Fjortonde kortet är utan datum. Handskrift "....".

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1924

1916 - 1924

Tidigare ägare Hök, Ivar
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.437._HWY