Foto: Lernestål, Erik, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja, Frankrike 1658-1659.

Fäste av mörkanlöpt rikt snidat stål. Knapp bukig, med avsmalnande över- och nederdel. Handbygel tämligen flack med vidgat mittparti. Pareranordningen i övrigt bestående av en oval kryssbygel på utsidan en mycket kort nedåtböjd främre parerstång och en tämligen lång bakre parerstång, spiralformigt böjd utåt-inåt. Den snidade orneringen yttäckande På knappens fram- och baksida en karyatid med uppåtböjda armar, på utsidan mellan karyatiderna figurscen med tre stående nakna kvinnor, nedtill åtföljda av en påfågel och en Cupido, till höger en sittande man med en stav i vänstra handen och ett äpple i den andra (Paris väljer vem som är den skönaste kvinnan, Juno, Venus eller Minerva); på insida en kentaur, en stående naken man, nedtill män som brottas (eventuellt kentauerns strid mot lapitherna. Figurscener återfinns även på handbygelns mittparti i form av stående nakna kvinnor, på kryssets vertikalt, utdragna ut- och insidor (Herkules dödar jätten Antaeus, Herkules bekämpar den den kretensiska(?) tjuren) samt på kryssbygelns mitt i form av en maskaron. Kavellindning av tvinnad tunn silvertråd, omväxlande med sju varv tvinnade grövre trådar av samma material, dessa bestående av två parter, vilka vardera i sin tur utgöras av tvinnade trådar; upptill och nedtill en flätad' krans av tvinnad förgylld tunn silvertråd. Klinga rak, tvåeggad, slipad med två jämnbreda, något konkava skär På starka delen mot nedetsad, blånerad botten förgylld inskription i skrivstil. På utsidan: "Car. Gust. Sereniss. Suec. Rex." På insidan: "Belli. Pacisque. Sequester", (Carl Gustav, den mest strå-lande, konung av Sverige, förmedlare av krig och fred). Inskriptionerna inom en bård av förgylld rak rand, ändarna insvängda.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material Stål, Silvertråd
Storlek Längd 785 mm (klinga), Bredd 25 mm (klinga)
Teknik Mörkanlöpning, Stålsnitt, Etsning, Blånering, Förgyllning
Antal 1
Datering 1658, 1658-01-01 – 1659-12-31 (1658-1659 cirka)
Tillverkningsplats Frankrike
Tillverkare De la Gardie, Magnus Gabriel (Förmedlare)
Tidigare ägare Återförsäljare: Bidal, Pierre, Ägare: Karl X Gustav av Sverige
Inskription Dekor: påfågel, Dekor: kentaur, Dekor: man, naken, Dekor: män, brottning, Dekor: kvinnor, nakna, Dekor: Cupido, Signatur/Påskrift: Car.Gust.Sereniss.Suec.Rex Belli Pacisque Sequester
Föremålsnummer 10776_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 1861