Foto: Jens Mohr, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

flaska

Cylindrisk flaska av blågrönt glas med indragen, svagt trattformig hals, d: 14 mm med brätte, d: 26mm. Kork. Flaskan innehåller gult ämne (fett) som avsatt sig botten och på väggarna.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Flaska
Kategori Flaskor
Material Glas
Storlek Höjd 97 mm, Diameter 48 mm
Antal 1
Tidigare ägare Säljare: Bielke, Ture
Fysiska egenskaper Färg: blågrön
Föremålsnummer 17917_LRK
Alternativt ID Nr 1867: 15:518:2