Föremål

Propempticon.Quo.Celsissimum. ...Dn.Carol.Gustavum. Wrangel...Senatus. Acad. Grypsvald. Summisse. proseqvitur interprete. Joan. Ern. Pfuel. Human. Prof. Publ. D. IX Augusti. Anno MDCLXIX. Gryphiswaldiae. Typis Matthaei. Doischeri

utan band

Föremålsbenämning Bok
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning fol
Datering 1669
Tillverkningsplats Greifswald
Tillverkare Pfuel, Johann Ernst (Författare), Doischer, Matthaeus (Tryckare)
Avbildad Wrangel, Carl Gustaf
Föremålsnummer 111077_SKOBOK