Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från A. v. Möller.

Två visitkort från A. v. Möller. Första kortet daterat 1921. Adress (nedre högra hörnet) Skottorp. Handskrift "Med djupt deltagande". Andra kortet daterat 17.05.1930. Handskrift "..."

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1921 – 1930

1921 - 1930

Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.621._HWY