Upphov: Bonnevier, Helena, Livrustkammaren/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Värja

Fäste av gjutet och förgyllt silver, uppbyggt utan handbygel. Ornering över hela ytan i snidad och punsad, hög relief. Knapp oregelbundet bred. Främre och bakre parerstång, den bakre utåt. Fingerbyglar tämligen låga. Parerplåtar kupiga, den yttre något större. Orneringen bestående av scener med ryttarstrider på knappens ut- och insida samt på båda parerplåtarnas ut- och insidor. På ut- och insidan av krysset inom en smal oval ram likaledes ryttarstrider, vardera med endast två figurer. Scenerierna i övrigt omgivna av broskartade ornament, de på parerplåtarna delvis genombrutna. Parerstängerna utformade som smala kvinnofigurer. Kavellindning av tvinnad, tunn, förgylld silvertråd och förgylld mässingstråd, omväxlande med åtta varv tvinnad, grövre silvertråd. Upptill och nedtill en flätad krans av tvinnad silvertråd. Klinga rak, tvåeggad, s. k. stukatklinga, ornering saknas. Yttersta udden av spetsen avbruten.

Museum Livrustkammaren
Föremålsbenämning Värja
Kategori Värjor
Material
 • Stål
 • Silvertråd
 • Silver
Storlek
 • Vikt 570 g
 • Bredd 25 mm (klinga)
 • Längd 900 mm (klinga)
 • Bredd 101 mm
 • Längd 1065 mm
Teknik
 • tvinning
 • flätning
 • Gjutning
 • Förgyllning
Antal 1
Datering
 • 1654
 • 1650-01-01 – 1654-01-01

1654 cirka

Tillverkningsplats Frankrike
Tillverkare De la Gardie, Magnus Gabriel (Förmedlare)
Tidigare ägare
Inskription Dekor: ryttarstrid
Föremålsnummer 10784_LRK
Andra nummer Nr 1867: 3869:a
Litteratur
 • Modelejon. Manligt mode 1500-tal 1600-tal 1700-tal., Modelejon, 2002, avb. på sida: 148; katalog: 161 (Rangström, Lena)
 • National Gallery of Art - Minneapolis Institute of Arts, ed. Michael Conforti and Guy Walton, Sweden - A Royal Treasury 1550-1700, katalog: 43
 • White arms of the Royal Armoury. Ex. A, B, Nordström, 1984, katalog: 100
 • Flintlåset : dess uppkomst och utveckling / av Torsten Lenk ; résumé traduit en français par Harald Bohrn ; trad. rev. par O. de Prat, Lenk, 1939, avb. på sida: 48: 2-3 (Lenk, Torsten)
 • Vägledning för besökande 1921, Livrustkammaren och därmed förenade samlingar, katalog: 413
Historisk händelse Karl X Gustavs kröning
Relaterat föremål Samhör med: 10785_LRK (Samhörande med balja nr 10785.)
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Datum
1855
Text
1 Wärja med silfwer-fäste i basrelief, förgyllt 23) På motsatt sida: 23) med skida, beslag af förgyldt silfver Rubrik: Konung Carl X Gustafs Kläder Sida: 9 Nr. i föreg. inv.: 68 Anmärkning: sid 15 ex B
Typ
Äldre inventarium
Datum
1850
Text
1 Wärja med Silfver fäste i basrelief förgyldt Rubrik: Konung Carl Xde Gustafs Kläder Tid. inv. nr.: 68 Sida: 8
Typ
Äldre inventarium
Datum
1866
Text
Värja med fäste af förgyldt silfver, knappen aflång, gjuten, ciselerad, med myckt upphöjda figurer .... Tid. inv. nr.: 3869 Nr. i föreg. inv.: 68 Sida i föreg.inv.: 15