Foto: Uhrdin, Samuel, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Teburk med lock

Teburk, med runt, platt lock, omvänt päronformig, sexsidig med en stavformig list mellan sidorna. Dekor i gredelint och rödbrunt med en stående kinesfigur med växter på ömse sidor. Dekor i färger på glasyren Fabriken grundlagd 1719 av Claudius Innocentius du Pacquier, vilken för arbetets igångsättande inkallat emaljören och förgyllaren Kristoffer Konrad Hunger samt arkanisten Samuel Stölzel, båda från Meissen. Pris: 55 Mk. Se Toilettbok juni 1899.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Teburk
Kategori 47. XLVII Porslin - Europa
Material Porslin
Storlek Höjd 1.5 cm (lock), Höjd 9.3 cm (utan lock), Höjd 10 cm (teburk), Diameter 3.9 cm (lock)
Teknik Dekor
Tillverkningsplats Österrike, Wien
Tidigare ägare Säljare: Kahlert, Edouard
Föremålsnummer XLVII:XIII:E.f.01._HWY