Föremål

Certepartier, Cirkulär, Koncept

1884:5 C - Certepartier: "Adam" Diverse Fullgjorda järn Fullgjorda trävaru Malm och kalksten - Cirkulär - Koncept

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Affärshandlingar
Kategori 64. LXIV Arkiv
Datering 1884
Föremålsnummer LXIV:II:A.a.98._HWY