Föremål

huvudlag till 6244

Museum
Livrustkammaren
Föremålsbenämning
Huvudlag
Kategori
Huvudlag
Antal
1
Tidigare ägare
Föremålsnummer
25435_LRK
Andra nummer
Nr 1867: 4019:a
Relaterat föremål
Tillhörande texter
Typ
Äldre inventarium
Titel
Betsel
Datum
1855
Text
Ett rödt maroquinsbetsel med bridon af guldgalon och förgyld stång. (Drottning Josephinas) Rubrik: Inventarium öfwer Betsel, Sadlar, Eschabraquer, Pistoler m.m. som, tillhörige H. M. Konungens Hofstall blifwit år 1851 aflemnade till Kogl. Lif Rustkammaren för att derstädes förwaras, upprättadt år 1 Sida: 82 Nr. i föreg. inv.: 20 Anmärkning: ex B sid. 151