Föremål

Recueil des Cartes

Kalvskinn, sv. stänk. Rik guldtr. dekor rygg. Guldtr. röd titeletikett. Samling av topografiska kartor av i huvudsak G. Delisle, H. Jaillot, N. Sanson, N. de Fer och I.B. Nolin. Kartorna har franskt text, samt en löst liggande karta med holländsk och fransk text. Handskriven notering i listform över kartornas pris. Handskriven katalog: [Catalogue des Cartes comprises dans ce PR. Volume qui contient les Isles Britannique, Les Couronnes du Nord, La France, et les Pays Bas Catôliques.] Lös lista över ett antal kartor. Lös karta på holländska.

Föremålsbenämning geografi
Kategori Böcker
Storlek Arkets vikning Storfol.
Datering 1653 – 1720 (1700-tal)
Tillverkningsplats Frankrike
Tillverkare Delisle, Guillaume (Deltagare)
Föremålsnummer 111020_SKOBOK