Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från Mary Lagercrantz.

Fyra visitkort från Mary Lagercrantz. Första kortet är utan datum, vikt i övre högra hörnet. Andra kortet daterat 1916, vikt i högra sidan. Tredje kortet daterat 1922, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1923, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori Visitkort, 64. LXIV Arkiv
Datering 1916 – 1923 (1916 - 1923)
Tidigare ägare Ägare: Lagercrantz, Mary
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.512._HWY