Foto: Bonnevier, Helena, Hallwylska museet/SHM (CC BY 4.0) Du får bearbeta och dela verket för alla ändamål, även kommersiella, så länge du anger upphovsperson och licensgivare.

LADDA NER BILDEN Information om bilden
Föremål

Visitkort från A. W. Freit.

Tolv visitkort från A. W. Freit, korrespondent hos frima Wilh. h. Kempe. Första kortet är utan datum. Andra kortet daterat 1915. Tredje kortet daterat 1916, vikt i övre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 30.12.1916, vikt i övre högra hörnet. Femte kortet daterat 1917. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat 1919. Åttonde kortet daterat 1921, handskrift (baksidan) "......". Nionde kortet daterat 1923. Tionde kortet daterat 1924. Elfte kortet daterat 01.10.1924, vikt i nedre vänstra hörnet. Tolfte kortet daterat 1926, vikt i övre högra hörnet.

Museum Hallwylska museet
Föremålsbenämning Visitkort
Kategori
  • Visitkort
  • 64. LXIV Arkiv
Datering 1915 – 1926

1915 - 1926

Tidigare ägare Freit, A. W.
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.296._HWY