Föremål

Visitkort från Louise af Sandeberg.

Ett visitkort från Louise af Sandeberg, daterat 1911, vikt i övre högra hörnet. Överlämnat i samband med Internationella kvinnoförbundets kongress i Stockholm 1911.

Datering 1911
Föremålsnummer LXIV:I:L.b.c.764._HWY